KARTOQRAFİYA VƏ POLİQRAFİYA 
XİDMƏTLƏRİ:
Hər növ poliqrafiya 
məsullarının (600x700mm 
formatdan 1430x1145mm
formatadək) ofset çapı
Turist xəritələrinin,
buklet və buraşurların, 
albom və jurnalların 
müxtəlif fomatlarda
hazırlanması və çapı
PİLOTSUZ UÇUŞ APARATLARI İLƏ 
XİDMƏTLƏR:
-
Bina və 
qurguların 3 
ölçülü(3D) rəqəmsal
modelin yaradılması
Ərazinin havadan
relyef modelinin,
ortofotoplanların,
foto və video çəkilişlərin
hazırlanması
GEODEZİYA VƏ TOPOQRAFİYA 
XİDMƏTLƏRİ:
Bütün miqyaslarda
topoqrafik planlama
işləri
Bütün növ yüksək
dəqiqlikli geodeziya
işləri
"GEODEZİYA 
KARTOQRAFİYA" MMC
(+994 55) 861 64 19
(+994 12) 562 88 35
Atatürk prospekti, 224
[email protected]
Geodeziya Kartoqrafiya MMC
"GEODEZİYA VƏ KARTOQRAFİYA" MMC