“Azərbaycanın inkişaf yolu İlham Əliyev siyasəti ilə bilavasitə bağlıdır”

azerbaycanin-inkisaf-yolu-ilham-eliyev-siyaseti-ile-bilavasite-baglidir
Oxunma sayı: 1434

Azərbaycan Orta Şərqin strateji və iqtisadi mərkəzlərindən biri olmağa doğru sürətlə addım atan bir ölkədir. Son iki onillik dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatını və infrastrukturunu daha da inkişaf etdirmək, xalqının həyat standartlarını yüksəltmək və ölkənin beynəlxalq arenadakı mövqeyini möhkəmləndirmək üçün strateji planlar həyata keçirir. Ölkənin enerji sahəsindəki irimiqyaslı layihələri, infrastrukturun inkişafı və digər strateji sahələrdə görülən büyük işlər Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında daha vacib və nüfuzlu bir rol oynamasına imkan verir. Bu inkişaf yolunda ölkənin lideri Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın tarixində yeni bir səhifə açmaqda ən vacib şəxslərdən biri kimi təsdiqlənir.

Azərbaycanın sosial sahələrdə də irəliləyişi diqqət çəkir. Təhsil, sağlamlıq, mədəniyyət və digər ictimai sahələrdəki dəyişikliklər ölkədəki yaşam keyfiyyətinin artmasına və insanların rifahının yüksəlməsinə yardımçı olur. Bir çox sosial proqramlar Azərbaycanın inkişaf yolunda müsbət dəyişikliklər əldə etməsində mühüm bir rol oynayır. Həmçinin Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı mövqeyi də dəyərləndirilməlidir. Ölkə regionda və dünyada sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlığın təmin edilməsi üçün müsbət bir təsir göstərir. Prezident İlham Əliyevin dəstəyi ilə Azərbaycan bir çox beynəlxalq təşkilatlarda və platformalarda fəal şəkildə iştirak edir, müstəqil fikirlərini özünəməxsus bir şəkildə ifadə edir.

Azərbaycanın son illərdə müstəqil irəliləyişə yönlənən siyasətinin əsasında milli birliyin və dövlət quruculuğunun gücləndirilməsi də diqqətçəkən məqamlardan biridir. Prezident İlham Əliyev ölkədə etnik, dini və mədəni müxtəlifliyi dəstəkləyərək Azərbaycanın birləşmiş bir milli təmsil olaraq güclənərək, daxili stabilliyin və bu birləşmənin qorunmasını təmın edir. Bu, ölkədə sülh və əminliyin qorunmasının, daxili qarışıqlıqların qarşısının alınmasının mühüm faktorlarındandır. Bu addım Azərbaycanın həm daxili, həm də xarici siyasətində tolerant bir ölkə olduğunu bir daha göstərir. Bundan əlavə deyə bilərik ki, respublikamız bütün bunlarla yanaşı özünün beynəlxalq iqtisadi və siyasi əməkdaşlığını inkişaf etdirməkdə də öncüllüyü ilə diqqət çəkir. Milli birliyin ölkə başçısı ətrafında toplanması bölgədə bir sıra təşkilat və qurumlarda fəal rol oynamaqla Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edir. Bu isə öz növbəsində ölkənin beynəlxalq sahədə təhlükəsizlik, enerji təchizatı və iqtisadi əməkdaşlıq sahələrində də daha mühüm bir mövqe qazanmasına kömək edir.

Bütün bu nüanslar nəzərə alındıqda, Azərbaycanın son illərdəki tarixi İlham Əliyevin liderliyi altında inkişaf, dəyişiklik və mükəmməllik dövrünə şahidlik edir. Prezident və onun rəhbərlik etdiyi komanda Azərbaycanın ən yüksək mərhələlərə yürüşündə daim öncül olmuş və ölkəni beynəlxalq arenada tanınan, sayğılı bir hala gətirmişdir. Azərbaycan tarixindəki bu yeni səhifəni qurma prosesində Prezident İlham Əliyev və tərəfdaşlarının rolu vacibdir. Ölkə daha da zəmanət altına alınmış, müasir və müstəqil bir dövlət olaraq regionda və dünyada təsirli bir mövqeyə sahibdir. İlham Əliyevin liderliyi altında Azərbaycan yenilikləri daha böyük məqsədlər üçün güclü yol açan ölkə kimi mühüm rol oynayır.

Hər bir xalqın, ölkənin həyatında, inkişafında müstəsna xidmətləri olan liderlərin adları həmin xalqın tarixində həmişəlik olaraq qalır. Ədiblər zaman-zaman öz əsərlərində onların fəaliyyətini tədqiq və təhlil edir, onlar haqda tarixi salnamələr yazırlar. Lakin çox az sayda liderlər var ki, onların əməlləri, fəaliyyətləri xalq qarşısında öz tarixini və həmin tarixdə də öz adını qızıl hərflərlə yazmış olsun. Prezident İlham Əliyev məhz belə dahi şəxsiyyətlərdəndir ki, öz adını müasir tarixə qızıl hərflərlə yazdırdı. Azərbaycan Respublikasının müstəqil bir dövlət kimi formalaşıb inkişaf etməsi, ölkənin dünya dövlətləri sırasında layiqli yer tutmasını təmin etmək üçün uzun bir mübarizə, inkişaf yolu keçməsi İlham Əliyev siyasəti ilə bilavasitə bağlıdır.

2003-cü ildən Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyə başlayan Prezident İlham Əliyevin siyasi bacarığı, yüksək diplomatik məharəti ilə qarşıya qoyduğu mühüm vəzifə ölkənin iqtisadiyyatını dirçəltmək, beynəlxalq səciyyəli böyük iqtisadi layihələri, iri həcmli investisiyaları cəlb etməklə Azərbaycanı dünyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasına qoşmaqla ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək, güclü ordu yaratmaq və bunun da əsasında işğal olunmuş torpaqları azad etmək idi. Çünki güclü iqtisadiyyat həm də güclü ordu deməkdir. Bu müddət ərzində Azərbaycan ordusu hərbi kadrların hazırlanması ilə yanaşı ən müasir silahlarla təmin edildi. Bu məhz İlham Əliyevin düşünülmüş müdrik siyasəti, yorulmaz fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanı iqtisadi və hərbi baxımdan regionun lider dövlətinə çevirdi.

İlham Əliyev hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Vətən müharibəsində mövqelərini möhkəmləndirmək, işğal altındakı əraziləri azad etmək üçün fəal addımlar atdı. Ölkə müharibədə uğurlar qazanaraq işğal altındakı əraziləri düşmən tapdağından azad etdi. Məhz Azərbaycan Ordusunun möhkəmlənməsi və müasir hala gətirilməsi strateji planların tətbiqi ilə mümkün oldu. Bu qalibiyyət isə öncədən düşünülmüş siyası addımın nəticəsi idi. Çünki bu müddətə qədər ölkə başçısı Azərbaycanın bir çox beynəlxalq təşkilatlarda aktiv şəkildə təmsilçiliyini təmin etdi. Dövlətimizin BMT, NATO, Avropa Şurası, UNESCO, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT), Qaradəniz iqtisadi əməkdaşlıq təşkilat, ŞƏT və bu kimi bir çox mühüm təşkilatlarda fəal iştirakı Azərbaycanın rolunu, ölkənin beynəlxalq arenada səslərinin eşidilməsinə və öz maraqlarının müdafiəsinə kömək edir.

Azərbaycan İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə enerji sahəsində də önəmli bir rol oynayır. Ölkə strateji enerji sərvətlərini, neft və qaz kəmərlərini optimal şəkildə idarə etməklə beynəlxalq enerji siyasətinə aktiv şəkildə müdaxilə edir. Bununla birlikdə, Bakı-Tbilisi-Qars və Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərləri kimi irimiqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi ölkənin beynəlxalq əlaqələrini gücləndirdi. Bu faktlar nəzərə alındıqda, İlham Əliyevin liderliyi altında Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda, Vətən müharibəsində və enerji siyasətində oynadığı rolların əhəmiyyəti uğurlu möhkəm mövqe tutur. Bu dönəm ölkə iqtisadiyyatı sürətli bir inkişaf nümayiş etdirdi.

Sosial sahədə isə təhsil və sağlamlıq sistemlərinin inkişafı, işsizliklə mübarizə və ictimai infrastrukturun modernləşdirilməsi ilə bağlı irəliləyişlər oldu. Bu dövr Azərbaycan iqtisadiyyatı və infrastrukturu daha da inkişaf etdi. Sosial proqramlar genişləndirildi və xalqın yaşam tərzi yaxşılaşdırıldı. Ölkədə strateji iqtisadi inkişaf və sosial sahədə dəyişikliklərin davam etməsi ilə neft və enerji sahələrində layihələr, ölkə enerji siyasətində beynəlxalq aləmdə mühüm və önəmli yer tutdu.

İlham Əliyev dövründə Azərbaycan müasir və sürətli bir inkişaf əldə etmişdir. İnvestisiyaların artması, infrastrukturun genişləndirilməsi regionlarda və beynəlxalq arenada ölkənin mövqeyinin daha da gücləndirilməsi, turizm sektorunun inkişafı da bu dövrə təsadüf edir. Bu dönəm ölkənin iqtisadiyyatında, infrastrukturunda, sosial sahəsində və beynəlxalq əməkdaşlıqda bir sıra müsbət dəyişikliklərlə xarakterizə olunur. İlham Əliyev dövründə Azərbaycanın iqtisadiyyatı sürətli bir inkişafa baxır. Neft və qaz sənayesindən əldə edilən gəlirlər ölkənin iqtisadiyyatına büyük bir təkan verir. Bu gəlirlər ölkənin digər sahələrinə yatırılır, infrastruktur layihələri həyata keçirilir, sosial proqramlar genişləndirilir və sənaye sahəsi modernləşdirilir. Ölkə enerji sərvətlərinin optimal istifadəsi və beynəlxalq enerji bazarlarında aktiv iştirak ilə dünya miqyasında tanınan bir enerji tədarükçüsü halına gəlmişdir. Habelə Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirakı, ölkənin beynəlxalq əməkdaşlıqda daha böyük bir səslərin eşidilməsinə və öz maraqlarının müdafiəsinə kömək edir.

Qlobal təhlükəsizliyin, o cümlədən, qitəmizdə enerji və nəqliyyat təhlükə­sizliyinin təminatında Azərbaycanın rolu misilsizdir. Azərbaycan “dünyaya təkcə neft və qaz deyil, eyni zamanda, mul­tikultural dəyərlər də” ixrac edir. Bu xü­susda, Prezident İlham Əliyevin fikirləri aforizmə çevrilmişdir: “Azərbaycan dünya miqyasında elə də böyük dövlət olmasa da, sözünün məna və çəkisi bö­yükdür”.

Azərbaycanın dünya miqyasında sözünün izafi çəkiyə malikliyinin real səbəbi isə öz liderinin siyasi fəaliyyətidir.

Son 20 il ərzində ölkəmiz bir sıra siyasi mövqelər tutub, uca zirvələri hələ də fəth edərək yüksəltməkdədir. Bu, Azər­baycan dövlətinin milli maraqlarından irəli gələn müstəqil siyasətin müəllifinin uğurudur. Həmin siyasətin təntənəsi Azərbaycanın siyasi sabitliyində, iqtisadi gücündə, so­sial rifahında, uğurlu xarici siyasətində, xüsusilə də tarix yazan güclü ordusunda öz təsdiqini tapır. 

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan tarixində fəlsəfəsi “Əsl siyasət konkret, real iş gör­məkdən ibarətdir” - deyərək ictimai fəa­liyyətə başlamaqdan olmuşdur. 2003-cü il 15 oktyabr tarixli pre­zident seçkilərində cənab İlham Əliyev xalqın mütləq əksəriyyətinin səsini toplayaraq (76,86 faiz) dövlətin ali rəhbəri seçildi. 31 oktyabr 2003-cü ildə keçirilən andiçmə mərasi­mində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkədə Heydər Əliyev si­yasətini davam etdirəcəyini bir daha bə­yan etdi: “Oktyabrın 15-də Azərbaycan xalqı seçki məntəqələrinə gələrək Hey­dər Əliyev siyasətinə səs veribdir. Sül­hə, əmin-amanlığa, tərəqqiyə, inkişafa, quruculuğa, sabitliyə səs veribdir. Bu si­yasətə Azərbaycanda alternativ yoxdur. Heydər Əliyevin siyasəti Azərbaycana böyük uğurlar gətiribdir. Bütün sahələrdə Azərbaycan inkişaf edir, uğurlar qazanır. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan yük­səlir, uğurlar qazanır”.

İlham Əliyevin son 20 il ərzində həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici siyasət nəticə etibarilə Azərbay­canın beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmlənməsinə xidmət etmişdir. Varislik prinsipini qoruyub saxlamağı ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu müstəqil və milli maraqlara əsas­lanan xarici siyasət kursunu dünyanın geosiyasi reallıqlarına cavab olaraq çevik, taktikalara əsaslanmaqla davam etdirir. Bu həm də Azərbaycanın milli dövlətçilik maraqlarının mü­dafiəsidir. Məhz diplomatik məharəti hesabına Prezident İlham Əliyevin bu illər ərzində ölkəmiz üçün yürütdüyü siyasi istiqamətdə atdığı çoxkombinasiyalı gedişləri heyranlıq doğurur. Dövlət başçısının uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbayacan təkcə dünyanın enerji və nəqliyyat xəritə­sini yenidən tərtib etmir, eyni zamanda siviliza­siyalararası dialoq sahəsində ciddi addımlar atır.

Ziyafət Həbibova,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru